תקנון

תקנון אתר מכירת הכרטיסים של מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

מעודכן 30.6.2022

For English please scroll down.

תודה על שבחרת להזמין כרטיסים באתר שלנו.

אתר smnh.smarticket.co.il (להלן: "האתר") מופעל ע"י חברת סמרטיקט עבור מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט (להלן: "המוזיאון"), אשר כתובתו קלאוזנר 12, תל אביב https://smnh.tau.ac.il. האתר משמש למכירת כרטיסים מקוונת למוזיאון. קוני הכרטיסים באתר מבטיחים את מקומם בפעילות המוזמנת ונהנים מכניסה מהירה למוזיאון.

תנאים כלליים

יש לקרוא בעיון ובתשומת לב את הכתוב בתקנון אתר מכירת הכרטיסים, המהווה את תנאי ההסכם בין קונה/קונת הכרטיס ובין המוזיאון. שיתוף פרטיך באתר ו/או שימוש באופן כלשהו בשירות הניתן באתר, מהווה אישור הסכמה לכל תנאי התקנון, ואלו יחולו ויחייבו אותך בכל הקשור לשימוש בשירות הניתן באתר.

קניית כרטיסים

1. כל המעוניין/מעוניינת לקנות כרטיסים למוזיאון באמצעות האתר ימלא/תמלא את הפרטים הנדרשים בטופס הפרטים, ובהם: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד ליצירת קשר ופרטי כרטיס אשראי.

2. לקוני הכרטיסים מראש באמצעות האתר לביקור במוזיאון או לפעילות אחרת, תינתן עדיפות בהבטחת מקומם בפעילות. הכרטיסים מונפקים בעת ההזמנה, לאחר התשלום, ותקפים למועד הביקור או הפעילות שהוזמנו בלבד.

3. הכרטיסים יישלחו אל כתובת הדוא"ל שדרכו נערכה ההזמנה ו/או באמצעות הודעת סמס למכשיר הנייד.

4. להנהלת המוזיאון שמורה הזכות למכור כרטיסים גם ישירות בקופות המוזיאון או באמצעי אחר, על פי שיקול דעתה.

5. קניית הכרטיסים למוזיאון באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. הקנייה באתר היא ללא תוספת עמלה.

6. קניית הכרטיסים באתר אפשרית עד 6 כרטיסים בהזמנה. המעוניינים בביקור מאורגן לקבוצה גדולה יותר יפנו בדוא"ל אל הכתובת smnhgroups@tauex.tau.ac.il  או באמצעות טופס מותאם באתר המוזיאון.

7.  המחיר המופיע בקופת המוזיאון שבאתר הוא המחיר המחייב והקובע.

8. הקונה מצהיר/מצהירה כי כל הפרטים שנמסרו או שיימסרו בתהליך קניית כרטיסים באמצעות האתר הם פרטיו/פרטיה האישיים הנכונים, לרבות מספר כרטיס אשראי. מסירת פרטים כוזבים עשויה להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק.

9. לקונה ידוע כי פרטי כרטיס האשראי שיימסרו יועברו וישמשו לטובת סליקת הקנייה באמצעות חברת פלאקרד, ופרטיו האישיים ישמשו לצורך הזמנת הכרטיסים באמצעות חברת סמרטיקט.

איסוף הכרטיסים

א. כרטיסים שיוזמנו באתר יישלחו אוטומטית ע"י מערכת הקופה של המוזיאון לכתובת הדוא"ל שסופקה ע"י הקונה בעת ההזמנה ו/או בהודעת סמס למספר הטלפון הנייד שאיתו נרשם/נרשמה בקופה. מובהר בזאת כי לא יישלחו כרטיסים בדואר או בכל אמצעי אחר.

ב. באחריות הקונה לשמור את הכרטיסים שהתקבלו בדוא"ל ולהציגם בכניסה למוזיאון.

ג.. מי שזכאי להנחה או להטבה וקנה כרטיס מוזל – עליו/עליה להציג את הכרטיס הרלוונטי לזכאות, לדוגמה: סטודנט, גמלאי, תושב ת"א, עובד אוניברסיטת ת"א, במעמד הצגת הכרטיסים לסריקה בכניסה.

ד. מומלץ להגיע כרבע שעה לפחות לפני השעה המיועדת. במקרים שבהם הוזמן הכרטיס או הכרטיסים לפעילות בשעה יעודה (סדנה או הדרכה), המוזיאון אינו מתחייב לשמור על הכרטיסים שהוזמנו מעבר ל-30 דקות לאחר מועד הכניסה הנקוב בהם.

ה. ניתן להחליף כרטיס שהוזמן עד שעה (60 דקות) לפני תחילת הפעילות שהוזמנה. ההחלפה תתבצע ישירות מול קופת המוזיאון בטלפון 073-3802000. המוזיאון אינו מתחייב להחליף כרטיס למועד המבוקש, אך יעשה מאמץ סביר להיענות לבקשות.

ו. החלפת כרטיס כרוכה בזיכוי ההזמנה המקורית ובפתיחת הזמנה חדשה.

ז. לאחר תחילת הסדנה או הפעילות המוזמנת - לא ניתן להחליף כרטיס שהוזמן או לקבל זיכוי בגינו.

ח. ככל שיינתנו הנחיות באשר לבריאות הציבור או בנסיבות אחרות ינהג המוזיאון בהתאם להנחיות אלו, ויאפשר, בהתאמה, החלפת פעילות או שמירת זכות בגין הכרטיסים שנקנו.

תשלום

א. התשלום מבוצע באמצעות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים באתר או בטלפון, בחיוב אחד.

ב. לאחר הזמנת הכרטיס או בעת איסוף הכרטיס אין אפשרות להחליף את אמצעי התשלום.

ג. העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב הקונה.

ד. אישור הזמנה ומספר עסקה יישלחו לכתובת הדוא"ל שסיפק/סיפקה הקונה במעמד הקנייה באתר. אם לאחר זמן סביר לא התקבל הדוא"ל עם מספר העסקה, יש לבדוק בתיקיית דואר הזבל (spam), לרענן את תיבת הדואר הנכנס, ואם עדיין לא התקבל, יש לפנות בדוא"ל למוזיאון בכתובת  smnh@tauex.tau.ac.il

ביטול עסקה

א. ביטול עסקה ניתן לבצע תוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה ועד ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני מועד הכניסה המוזמן.

ב. ביטול העסקה לא יתאפשר אם מועד הכניסה הרשום על הכרטיס חל בתוך 7 ימים.

ג. לא ניתן לבטל חלק מהזמנה. ביטול חלק מההזמנה כרוך בזיכוי ההזמנה המקורית ובפתיחה של הזמנה חדשה.

ד. אם וכאשר – ביטולים יבוצעו רק באישור הממונה על המכירה ודרך שיחה טלפונית לקופת המוזיאון והזדהות.

אבטחת מידע

אתר מכירת הכרטיסים של המוזיאון עומד בתקן PCI הנדרש ע"י חברות האשראי ומאובטח ע"י תעודת  SSL. עסקאות המבוצעות באתר מכירת הכרטיסים של המוזיאון נסלקות ע"י חברת פלאקרד, המוכרת ע"י חברות האשראי לביצוע סליקה באינטרנט ובאחריותה.

פרטי כרטיס האשראי שיימסרו במהלך הקנייה המקוונת ישמשו לטובת סליקת הקנייה באמצעות חברת פלאקרד, והפרטים האישיים ישמשו לצורך הזמנת הכרטיסים באמצעות חברת סמרטיקט.
פרטי הלקוחות ו/או כרטיסי האשראי אינם נשמרים באתר המוזיאון ו/או האוניברסיטה, אלא בשרתי החברות המוסמכות לכך כמפורט לעיל.

כללי השימוש באתר

הנך מתחייב/מתחייבת בזאת להשתמש באתר לצרכים פרטיים בלבד ובהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה ובכלל זה:

א. אין להשתמש בשירותי האתר לפגיעה בפרטיות ו/או כל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו.

ב. קניית כרטיס לפעילות שאינה מתאימה בגיל ו/או בשל כל סיבה אחרת לאחד מבני המשפחה היא באחריות המשתמש/משתמשת באתר בלבד.

מוזיאון הטבע לא יהיה חייב בזיכוי כרטיס שנקנה באופן שאינו תואם הוראות תקנון זה.

המוזיאון יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע מקונה לקנות כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי התקנון ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במוזיאון ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

פרסומים

אם יפרסם המוזיאון פרסומים שונים, ובכללם הצעות, מובהר בזאת כי כל פרסום מסוג זה ו/או הצעה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית, ובשום אופן שהוא אין להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם, וכל המשתמש/משתמשת ו/או נוהג בהם ו/או על פי הם עושה זאת על אחריותו/אחריותה הבלעדית בלבד.

במעמד השארת הפרטים תוכלו לציין כי אתם מאשרים ומסכימים כי נשלח אליכם מעת לעת, אנחנו ו/או מי מטעמנו, עדכונים דוגמת חומר פרסומי ו/או מבצעים ו/או הודעות ביחס לפעילויות ו/או אירועים ו/או מבצעים שונים. ידוע לכם, כי אם תחליטו שאינכם מעוניינים בקבלת האמור לעיל, יהא עליכם להודיע לנו על כך במפורש ולקבל מאיתנו מענה כי הודעתכם נתקבלה. כל עוד לא ייעשה כן אנו רשאים, אנו ו/או מי מטעמנו, להמשיך ולשלוח לכם את האמור לעיל.

הודעות

כל הודעה ו/או שינוי ו/או עניין שהננו מעוניינים להביא לידיעתכם יישלחו אליכם באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או הודעות סמס למספר הטלפון שמסרתם לנו או על ידי פרסום באתר. אם אנו מודיעים לכם על שינוי כלשהו בתנאי מתנאי ההתקשרות עמנו, הרי אי מתן תשובה ו/או אי הסכמה לשינוי תיחשב כי השינוי מוסכם עליכם.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

האתר הוא בבעלות בלעדית ומהווה נכס רוחני של אוניברסיטת תל אביב. המידע המתפרסם באתר כולל מידע של האוניברסיטה ו/או של מי מטעמה ו/או הקשור עימה. הנכם מצהירים בזאת כי אין לכם ולא יהיו לכם זכויות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע זה והנכם מסכימים לכך ומתחייבים כי אינכם רשאים לעשות כל שימוש ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר מוגנים בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני ללא אישור מראש ובכתב של גורם מוסמך לכך באוניברסיטה.

הנכם מאשרים כי ידוע לכם שבמידה ותפרו את האמור בסעיף זה הנכם עלולים להיתבע על ידי בעלי הזכויות וכל נזק שייגרם לצד ג' בשל כך יחול עליכם בלבד.

האתר והתוכן, העיצוב, הלוגו, הגרפיקה, התמונות, כמו גם הבחירה, התכנון וההעמדה, התוכנה אשר בבעלות המוזיאון, האלגוריתמים וכל זכויות הקניין הרוחני הנובעות מכל אלו, כולל פטנטים, בקשות לרישום פטנטים ויישומי פטנט, סימני מסחר, שמות מסחריים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, מפרטים, שיטות, תהליכים, נתונים, חומרי מידע טכני, טכנולוגיה, תכונות אינטראקטיביות, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, גרפי ממשק וסודות מסחריים, כאלו שהם רשומים וכאלו שאינם רשומים או ניתנים לרישום (כל אלו יחד: "קניין רוחני"), הם בבעלות המוזיאון, או מוקנים למוזיאון תחת רישיון.

אינך רשאי/רשאית להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, לשנות, להקנות רישיון לשימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, להתחבר, לשלב עם תוכנה אחרת, לתרגם, לשנות או ליצור עבודות נגזרות, מכל חומר הכפוף לזכויות הקנייניות של המוזיאון, לרבות זכויות הקניין הרוחני של המוזיאון, בכל דרך שהיא.

הלוגו וכל סימן אחר המזוהה עם המוזיאון אשר נעשה בהם שימוש באתר הם כולם סימנים מסחריים ו/או שמות מסחריים של המוזיאון, בין אם נרשמו כסימני מסחר רשומים ובין אם לא.

כל הסימנים המסחריים האחרים, סימני השירות, שמות המסחר וסמלי המסחר שעשויים להופיע באתר האינטרנט של המוזיאון או ביחס אליהם, שייכים לבעליהם בהתאמה )"סימני צד ג").

למשתמש/למשתמשת אין כל זכות ו/או רישיון ו/או הרשאה לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר של המוזיאון ו/או לסימני צד ג’, והנך מסכים/מסכימה ומתחייב/מתחייבת כי לא תטען/תטעני לזכות כלשהי ו/או רישיון ו/או עניין כלשהו, בנוגע לסימני המסחר של המוזיאון או סימני צד ג’, אלא אם המוזיאון אישר זאת מראש ובכתב.

אחריות לפיצוי ושיפוי

הקונה מאשר/מאשרת שידוע לו/לה כי תיתכנה תקלות ו/או שיבושים ו/או עיכובים ו/או הפרעות בתפעול האתר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט ו/או לצורך תפעול או שדרוג האתר ו/או מסיבות סבירות אחרות, והוא/היא מוותר/מוותרת על כל טענה בעניין זה כלפי המוזיאון ו/או מי מטעמו.

כמו כן, ידוע לכם, והנכם מסכימים, כי אין אנו אחראים במידה שיבוטל מי מהמופעים או האירועים המפורסמים באתר. המוזיאון ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למזמין או לצד שלישי כתוצאה מקניית כרטיסים באמצעות האתר.

במקרה של ביטול פעילויות ביוזמת המוזיאון, המוזיאון יפעל באופן יזום לזיכוי/החזר כספי בגין הביטול וייצור קשר עם קוני הכרטיסים לפעילות הרלוונטית. לקונה כרטיס שבוטל ע"י המוזיאון לא תהא כל זכות לפיצוי ו/או לתביעה ו/או לטענה כלפי המוזיאון בעניין זה.

שונות

הדין החל על התקנון הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין המוזיאון למזמין, לרבות בגין תנאי התקנון, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

כל האמור בתקנון בלשון זכר או נקבה מופנה ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

המוזיאון יהא רשאי להסב ו/או להעביר את זכויות וחובותיו לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמשים באתר.

אנו תמיד שואפים לשפר ונשמח לקבל הערות/הארות בונות שנוכל לשקול ליישם. אנא כתבו לנו דוא"ל אל smnh@tauex.tau.ac.il

המוזיאון שומר על זכותו לשנות את תקנון זה מעת לעת, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם.

 

 

Terms and Conditions of the Ticket Sales Website of the Steinhardt Museum of Natural History

Updated 30.6.2022

Thank you for choosing to book tickets to the Museum online.

The website smnh.smarticket.co.il (hereafter: “the website”) is operated by Smarticket for the Steinhardt Museum of Natural History (hereafter: “the Museum”), at 12 Klausner St, Tel Aviv https://smnh.tau.ac.il/. The website is used for online sale of tickets to the Museum. Ticket buyers ensure their place at the specified activity as well as faster admission to the museum.

General Conditions

Please closely read the terms and conditions of the ticket sales website, which constitute the terms of agreement between the ticket buyer and the Museum. Sharing your details online and/or any use of the service provided by the website constitute your agreement to all the terms of these terms and conditions, which apply to you and will obligate you on any issue related to use of the service provided by the website.

Ticket Purchases

 1. Anyone interested in purchasing tickets to the Museum online will provide the required details on the personal details form, including first name, surname, email address, cellphone number and credit card details.
 2. Those who pre-book tickets online for Museum admission or for any other activity ensure their participation in the activity. The tickets are issued at the time of booking, following payment, and are valid on the date and time printed on the tickets.
 3. The tickets will be sent to the email address used for booking and/or by SMS to the cellphone number.
 4. The Museum administration reserves the right to sell tickets directly at the ticket desk or by other means at its discretion.
 5. Tickets to the Museum may be purchased only by credit card. Purchases on the website do not include an additional service charge.
 6. Up to 6 tickets may be purchased at once through the website. Those interested in an organized visit of a larger group will send an email to smnhgroups@tauex.tau.ac.il or via the appropriate form on the Museum website.
 7. The price appearing on the Museum ticketing platform at checkout is the final, binding price.
 8. The buyer declares that all the details that have or will be provided during the ticket purchasing process online are his/her true details, including the credit card number. Provision of false details may be a criminal offense and the perpetrator may be subject to the penalty prescribed by law.
 9. The buyer knows that the credit card details provided will be transferred and used to clear the transaction through ‘’Pelecard’’ and his/her personal details will be used to purchase the tickets through ‘’Smarticket”.

Ticket Collection

 1. Tickets booked online will be sent automatically by the Museum’s ticketing platform to the email address provided by the buyer when booking and/or by SMS to the cellphone number provided on the ticketing platform at checkout. We clarify that tickets will not be sent by post or by any other means.
 2. The buyer is responsible for keeping the tickets received by email and presenting them on admission to the Museum.
 3. Those who are eligible for a discount or benefit and booked discounted tickets must present the relevant card, for example: student, senior, Tel Aviv resident, Tel Aviv University employee – when presenting the tickets for scanning at the Museum entrance.
 4. It is recommended to arrive about fifteen minutes before the designated hour. In instances where the ticket or tickets was/were booked for an activity at a specific hour (workshop or guided tour) the Museum is not obligated to hold the booked tickets for more than 30 minutes after the admission time printed on them.
 5. A booked ticket may be exchanged up to one hour (60 minutes) prior to commencement of the booked activity. The exchange will be done directly via the Museum’s ticket desk, tel: 073-380 2000 during opening hours. The Museum is not obligated to exchange the ticket for the desired time but will make a concerted effort to honor such requests.
 6. Ticket exchange involves refunding of the original booking and creation of a new booking.
 7. Tickets cannot be exchanged or refunded after the commencement of a workshop or booked activity.
 8. The Museum will act in accordance to any guidelines provided regarding health or other circumstances; accordingly, it will allow exchange of an activity or retention of rights for tickets purchased.

Payment

 1. Payment is made using the credit card details provided online or via telephone, in one payment.
 2. The means of payment cannot be changed after booking the ticket or when collecting the ticket.
 3. The transaction is conditional on approval from the credit company through which the buyer is charged.
 4. The booking approval and transaction number will be sent to the email address provided by the buyer on the booking website. If an email with the transaction number is not received within a reasonable amount of time, the spam folder of the email should be checked and the inbox should be refreshed; if the email has still not arrived, a message should be sent to the Museum’s email address: smnh@tauex.tau.ac.il

Transaction Cancellation

 1. A transaction may be cancelled within 14 days of making the booking and up to no less than 7 days before the booked admission to the Museum.
 2. Transaction cancellation will not be possible within 7 days of the admission date printed on the ticket.
 3. Partial cancellations are not possible. Cancellation of part of a booking requires refunding of the original booking and creation of a new booking.
 4. If and when they occur, cancellations will be conducted only with the buyer’s approval by telephone to the Museum ticket desk, including personal identification.

Information Security

The Museum’s ticket sales website meets the PCI-DSS standard required by the credit companies and is secured by an SSL certificate. Transactions conducted on the Museum’s ticket sales website are cleared by Pelecard, approved by the credit companies for clearing internet transactions under its responsibility.

The credit card details provided during the online purchase will be used to clear the transaction through Pelecard and the personal details will be used to purchase the tickets through Smarticket. The details of the client and/or credit card are not saved on the Museum and/or the University websites, but rather on the servers of the companies authorized for this as outlined above.

Website Terms of Use

You are hereby obligated to use the website for personal needs only and in accordance with the instructions detailed in these terms and conditions including:

 1. The website services are not to be used to harm the privacy and/or any other right of any person and/or agency and/or third party.
 2. Purchase of a ticket for an activity not suitable for the age and/or any other reason related to a family member is the sole responsibility of the website user.

The Museum is not obligated to refund a ticket purchased in a way that does not correspond to the instructions in these terms and conditions.

The Museum has the exclusive right, at its discretion, to prevent a buyer from purchasing tickets online through the website in instances involving execution of an illegal action and/or violation of the terms and conditions and/or intentional provision of false details and/or execution/omission of an action that may harm the Museum and/or any third parties.

Advertisements

In the event that we publish various advertisements, including offers, we hereby clarify that any such advertisement and/or offer and/or answer to a question do not constitute a recommendation and/or professional advice and should in no case whatsoever be acted upon and anyone who uses and/or acts upon them and according to them does so solely under his/her own responsibility.

When providing details you can indicate that you approve and agree that from time to time, we and/or our representative will send updates such as advertising material and/or specials and/or notifications about activities and/or events and/or different campaigns. You are aware that if you decide that you are not interested in receiving the above you will be required to notify us accordingly in detail and receive a response from us that your notification was received. As long as this is not done we and/or our representative has the right to continue sending you the above information.

Notifications

Any notification and/or change and/or issue that we are interesting in notifying you about will be sent to you by email or SMS according to the details you provided us, or published on the website. If we notify you about any change to any of the conditions of communication with us, then a lack of response and/or disagreement with the change on your part will be considered acceptance of the change.

Intellectual Property and Copyright

The website is the exclusive physical and intellectual property of Tel Aviv University. The information published on the website includes information belonging to the University and/or its representative and/or those connected to it. You thereby declare that you do not and will not have any rights of any kind with respect to this information and you agree to this and commit to having no right to make any use and/or copy and/or distribute and/or duplicate any information or picture protected by copyright, trademark or any information belonging to the intellectual property holder without prior permission in writing from an authorized person at the University.

You hereby confirm that you are aware that in the event that you violate the above mentioned in this section you may be sued by the copyright holder and any resulting damage caused to a third party will be your sole responsibility.

The website, its content, design, logo, graphics, and photos, as well as the choice, planning and layout, and content which are owned by the Museum, the algorithms and all intellectual property rights resulting from them, including patents, patent applications, and patent execution, trademarks, trade names, material protected by copyright, specifications, methods, processes, data, technical information, technology, interactive features, source codes and objects, files, interfaces, graph interfaces and trade secrets, those that are registered and those that are not or cannot be registered (all together: “intellectual property”) are the property of the Museum or are owned by the Museum under license.

You are not permitted to copy, disseminate, present, publicly display, install in a public place, dismantle, divide, change, transfer a license for commercial use, sell, rent, borrow, process, combine, integrate with other software, translate, change or create derivative works, (from) any of the material included in the property rights of the Museum, including the Museum’s intellectual property rights, in any way.

The logo and any other symbol identified with the Museum that are used on the website are all trademarks and/or trade names of the Museum, whether or not they were registered as registered trademarks.

All other trademarks, service marks, and trade names that may appear on the Museum website or any mention of them, belong to their owners accordingly (“third party trademarks”)

The user has no right and/or license and/or authorization to make any use of the Museum trademarks or third party trademarks, and hereby agrees and promises not to claim any right and/or license and/or issue related to the Museum trademarks or third party trademarks, unless the Museum gave advance, written authorization to do so.

 

Responsibility for Compensation and Indemnification

The buyer confirms that he/she is aware that there may be faults and/or disruptions and/or delays and/or interruptions in the operation of the website due to internet stoppage or faults and/or website maintenance or upgrade and/or other reasonable reasons and he/she waivers any claim on this issue towards the Museum and/or its representative.

Similarly, you are aware and you confirm that we are not responsible for cancellations of performances or events published on the website. The Museum and/or its representative is not responsible for any direct or indirect damage, consequential or extraordinary, caused to the buyer or a third party following purchase of tickets via the website.

In the event that the Museum initiates cancellation of an activity, the Museum will issue a credit/monetary refund due to the cancellation and will contact those who purchased tickets for the relevant activity. Those whose tickets were cancelled by the Museum will not have any right to compensation and/or prosecution and/or claim from the Museum on this issue.

Miscellaneous

The law applying to these terms and conditions is Israeli law. The exclusive judicial authority regarding any disagreement between the Museum and the buyer, including disagreement regarding the terms and conditions, is given to the authorized court of law in the Tel Aviv district only.

All of the above text in the terms and conditions, in male or female form, is directed at, and relates to, both men and women.

The Museum has the right to convert and/or transfer its rights and obligations according to these terms and conditions, entirely or partially, to any other agency, without confirmation from, or notification of, the website’s users.

We constantly strive to improve and welcome comments / constructive criticism that we may consider implementing. Please contact us by email: smnh@tauex.tau.ac.il

The Museum reserves the right to change these terms and conditions from time to time; these changes will come into effect with their publication.

 

מערכת למכירת כרטיסים